(klik op de rode knop)


We zijn van start!

In de zomer van 2017 is het Taolpanel van start gegaan. Het panel is een initiatief van taalwetenschappers, om onder een brede groep mensen taalkundig onderzoek te doen naar het stadsdialect van Maastricht. Alle panelleden werken mee aan het invullen van vragenlijsten die zij regelmatig per e-mail krijgen gestuurd. Lees meer...

Wie zoeken wij?

Het is de bedoeling zoveel mogelijk mensen te werven als lid van het Taolpanel. Omdat de onderzoeken gaan over het Mestreechs in de meest brede zin van het woord, worden alle sprekers van het Maastrichts – jong en oud! – van harte uitgenodigd om deel te nemen. Je hoeft dus vooral geen ‘perfect’ Maastrichts te spreken, als dat al zou bestaan. Hoe meer deelnemers, hoe betrouwbaarder de onderzoeksresultaten. Daarbij is meedoen erg eenvoudig, omdat de antwoorden online kunnen worden ingevuld via een computer of smartphone. Je hoeft er de deur dus niet voor uit.

En de teller staat op...

1307 panelleden!


Lees ook dit artikel uit Dagblad De Limburger:

Taalpanel Maastrichts Dialect

copyright © 2019