Hoeveel Maastrichtenaren spreken eigenlijk Maastrichts? – Welke rol speelt dialect binnen de Maastrichtse scholen? – Gebruikt de Maastrichtse jeugd op social media vooral dialect of toch Nederlands? – Spreken mensen uit de wijk Caberg een ander soort Maastrichts dan mensen uit de wijk Scharn? – Wordt het Maastrichts over honderd jaar überhaupt nog wel gesproken?

Taalkundigen zijn steeds op zoek naar antwoorden op dergelijke vragen. Als je wilt weten wat de huidige status is van een dialect, dan vind je de antwoorden niet in de historische literatuur. Je hebt de dialectsprekers zelf nodig om onderzoek te kunnen doen.

Roger Weijenberg – als promovendus verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen – doet onderzoek naar taalvariatie en taalverandering van het Maastrichtse stadsdialect. Hij lanceerde op 30 augustus 2017 een initiatief om zoveel mogelijk dialectsprekers van het Maastrichts te mobiliseren voor taalwetenschappelijk onderzoek: het Taolpanel.

Naar wie zijn wij op zoek?

Het is de bedoeling zoveel mogelijk mensen te werven als lid van het Taolpanel. Omdat de onderzoeken in eerste instantie gaan over het Mestreechs in de meest brede zin van het woord, worden alle sprekers van het Maastrichts – jong en oud! – van harte uitgenodigd om deel te nemen. Je hoeft dus vooral geen ‘perfect’ Maastrichts te spreken, als dat al zou bestaan. Hoe meer deelnemers, hoe betrouwbaarder de onderzoeksresultaten. Daarbij is meedoen erg eenvoudig, omdat de antwoorden online kunnen worden ingevuld via een computer of smartphone. Je hoeft er de deur dus niet voor uit.

Wie maken gebruik van het Taolpanel?

Het doel van het Taolpanel is om wetenschappelijk onderzoek naar het stadsdialect te bevorderen. Een aantal promovendi van de Radboud Universiteit en de Universiteit Maastricht doet specifiek, of zijdelings, onderzoek naar het Maastrichts. Zij kunnen gebruik maken van de onderzoeksresultaten.

Daarnaast kan het Taolpanel ook ingezet worden als vraagbaak voor de redactie van de Dictionair vaan de Mestreechter Taol – het Maastrichtse woordenboek dat online beschikbaar is. Dagelijks dragen mensen nieuwe woorden, spreekwoorden of gezegdes aan. De zeven redactieleden – die taalkundig behoorlijk onderlegd zijn – kunnen in sommige gevallen alleen maar gissen naar de betekenis. Deze ‘twijfelwoorden’ worden verzameld en vervolgens van tijd tot tijd voorgelegd aan de leden van het panel. Een paar honderd dialectsprekers weten immers meer dan zeven taalkundigen.

Aanmelden als panellid?

Inschrijven als lid van het Taolpanel kan via het inschrijfformulier op www.taolpanel.nl. Als panellid mag je zelf bepalen aan welke onderzoeken je deelneemt en welke niet. Het is dus geheel vrijblijvend. En als je je in de toekomst wilt uitschrijven, dan kan dat op elk gewenst moment.

Denk je mensen in je omgeving te kennen die het leuk vinden om lid te worden van het Taolpanel, verwijs ze dan naar onze website.

copyright © 2019